Fermentace vs. Syntetická výroba!

Proč ve společnosti HIGHPROTEIN využíváme fermentaci a NE syntetickou výrobu?

Pro společnost HIGHPROTEIN jsou kvalita a účinnost hybnou silou všech produktů a proto jako zdroj volných forem aminokyselin využíváme fermentaci, která nabízí garanci farmaceutické čistoty a kvality.

Fermentace vs. Syntetická výroba!_HIGHPROTEIN_článek

Jaký je rozdíl?

Výroba fermentací

Fermentace je 100 % přírodní proces, při kterém jsou jednotlivé aminokyseliny vytvářeny prostřednictvím řízených enzymatických pochodů, ze zdrojů, jako je například maniok nebo třtinový cukr. Z této primární suroviny pak navazující enzymatickou reakcí vznikají jednotlivé aminokyseliny v čisté L-formě.

Hlavní výhodou fermentace, při níž je používán princip výše popsané biosyntézy, je 100 % čistá a pro tělo nejlépe využitelná L-forma (L = levotočivá forma) jednotlivých aminokyselin bez zatěžujících příměsí a reziduí nežádoucích D-forem (D = pravotočivá forma).

Aminokyseliny jsou dále purifikovány (standardní chromatografickými postupy do vysoké koncentrace a čistoty) extrakcí (separační metoda). Fermentované aminokyseliny proto patří k přírodním produktům a kromě maximální čistoty splňují i koncept Ochrany životního prostředí (Green Enviromental Protection).

Díky uvedeným vlastnostem je pro fermentované aminokyseliny charakteristická vysoká funkčnost, rychlejší vstřebatelnost a využitelnost organismem. Toto je ten hlavní rozdíl, kdy máte pocit, že jedny BCAA fungují a druhé nefungují!

Syntetická (chemická) výroba

Podstatně levnější a velmi často používanou metodou výroby volných forem aminokyselin je syntetická produkce. Oproti fermentaci vzniká při produkci chemickou (syntetickou) cestou také nevhodná D-forma a další nežádoucí příměsi zatěžující organismus (játra, ledviny), jako je například methanol, čpavek atd.

Proto nelze syntetické aminokyseliny řadit k přírodním produktům.

I přesto je tato metoda v nemalém množství využívána, primárně kvůli nízkým nákladům na výrobu. Z výše uvedených důvodů byla sice v Korei nebo Japonsku zakázána, ale v Číně je stále povolena a zní pocházející L-formy aminokyselin tvoří značnou část produktů dnešní nabídky na Evropské trhu!

Pro zajímavost

Poslední metodou produkce volných forem aminokyselin je izolace z živočišných tkání prostřednictvím enzymatické hydrolýzy, která je srovnatelná kvalitou s fermentací.

 

Související produkty: